Brillante

40.00 zł

Ilość 
+-

Najnowszy album Janusza Wawrowskiego ze Stuttgarter Philharmoniker pod batutą Daniela Raiskina. Płyta Brillante zawiera II Koncert skrzypcowy Henryka Wieniawskiego oraz Fantazję Szkocką Maxa Brucha.            


PODSTAWOWE INFORMACJE:
Wykonawcy: Wawrowski Janusz, Stuttgarter Philharmoniker, Raiskin Daniel
Rok nagrania: 2017
Nośnik: CD
Liczba nośników: 1

Wydawca: Warner Classics


PROGRAM:
Henryk Wieniawski II Koncert skrzypcowy d- moll op. 22 
Max Bruch Fantazja szkocja na skrzypce i orkiestrę op. 46 


OPIS PŁYTY:
W albumie znajduje się zarówno muzyka polska, jak i niemiecka –– II Koncert skrzypcowy Henryka Wieniawskiego oraz Fantazja Szkocka Maxa Brucha, co stanowi szczególny dialog pomiędzy narodem polskim i niemieckim, które dzielą wspólną, nieraz trudną historię. 

„Tytuł płyty Janusza Wawrowskiego & Stuttgarter Philharmoniker, Brillante, zgodnie ze dosłownym i przenośnym znaczeniem tego słowa w niejednym języku europejskim (lśniący i świetlisty, ale też spaniały i błyskotliwy), prowokuje jawne skojarzenia z wykonawczą wirtuozeriią” – pisze o albumie dr hab. Iwona Lindstedt – „Absolutnie słuszne, gdyż płyta zawiera dwa reprezentatywne, XIX-wieczne jej przykłady w dziełach na skrzypce z orkiestrą. Wirtuozeria będąca jednym ze znaków rozpoznawczych epoki romantycznej, związana z rozmaitymi kontekstami ówczesnego życia społecznego, wywarła silny wpływ na niemal wszystkie formy i gatunki uprawianej wówczas muzyki. A na jej firmamencie rozbłysły prawdziwe gwiazdy”.

Wydawnictwo powstało we współpracy z Instytutem Polskim w Düsseldorfie z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Sponsorem albumu jest Polpharma Sp. z o.o.

Myślę, że Wieniawski poprzez dodanie motywów polskich, momentami nawiązujących wręcz do Chopina, chciał podkreślić w swoim Koncercie dziedzictwo kulturowe i tradycje muzyczne kraju, który wówczas nie istniał na mapach Europy. Bruch natomiast poszukiwał charakterystycznych motywów, jakich niewątpliwie dostarczyć mu mogła muzyka ludowa Szkocji.

Janusz Wawrowski


RECENZJE:
Tytuł płyty – „Brillante” – sugeruje słusznie, że młody Polski artysta Janusz Wawrowski szczególne dobrze czuje się w repertuarze, w którym zachwyca niespotykaną techniką. Ale mnie szczególnie zafascynował dźwięk jego skrzypiec w częściach wolnych: Andante, i Adagio. Usłyszałem wibrację taką jak trzeba, nie za dużą, a jednak emanującą ciepłem. Usłyszałem frazę prowadzona pod kontrolą a jednocześnie wyrażającą w pełni emocje zawarte w utworze. Skrzypce Wawrowskiego są piękne.

Prof. Zygmunt Krauze


Trzeba posłuchać, jak Wawrowski gra Wieniawskiego: ciemny zmysłowy ton, ciepłe, nasycone uczuciem brzmienie. W Bruchu jest inny: w „Fantazji szkockiej” ujmuje finezyjnym prowadzeniem melodyjnych tematów, którymi jest wyraźnie oczarowany, z wdziękiem eksponuje też motywy o wyrazistym rytmie, a skrzypce pobrzmiewają czystym tonem.

Anna S. Dębowska, "Gazeta Wyborcza"


W dobrym stylu skrzypek Janusz Wawrowski wprowadza słuchaczy w świat efektownej, wirtuozowskiej muzyki sprzed ponad 150 lat.

Jacek Marczyński, "Rzeczpospolita"


Janusz Wawrowski wyrabia sobie coraz mocniejsze nazwisko na światowych scenach. Jego krążek „Brillante” to popis znakomitych umiejętności technicznych, a także dowód na jego niezwykłą muzykalność.

Mieczysław Burski, polskieradio.pl


Dysponujący bogatą paletą brzmieniową Wawrowski stawia z pewnością siebie czoła wirtuozowskim wyzwaniom Wieniawskiego...

BBC3 Magazine ****


Brzmienie Wawrowskiego jest ciemne, soczyste i pełne słodyczy, z ciepłym vibrato w przepięknej drugiej części: Romance.

Mark Pullinger, Gramophone


ENGLISH:
The album features Polish and German music – Henryk Wieniawski’s Violin Concerto No. 2 and Max Bruch’s Scottish Fantasy. This symbolically reflects the dialogue between the Polish and German nations, their shared – frequently difficult – history.
 
“The title of Janusz Wawrowski & Stuttgarter Philharmoniker’s CD, Brillante – a word referring in many European languages literally to something gleaming and luminous, but also figuratively to something magnificent and brilliant – provokes clear associations with virtuosic performance skills,” writes Iwona Lindstedt, about this album. “These associations are fully justified, since the programme of the CD contains two representative 19th-century examples of virtuoso works for violin and orchestra. Virtuosity, manifesting itself in different contexts of social life, was one of the trademarks of Romanticism, when it exerted a powerful impact on all the musical forms and genres, giving birth to genuine stars that shone on the musical firmament of the age.”
 
The album has been prepared in cooperation with the Polish Institute Düsseldorf and with support from Polpharma sp. z o. o., to mark the centenary of Poland’s regaining independence.


REVIEWS
Wawrowski has a dark, luscious sweetness of sound, with warm vibrato in the gorgeous second-movement Romance.

Mark Pullinger, "Gramophone"


The rich-toned Wawrowski meets the virtuoso challenges of Wieniawski with aplomb...

Album received **** in BBC Music Magazine


You have to listen to Wawrowski playing Wieniawski: dark sensual tone, warm sound, saturated with feeling. In Bruch, he is different: in "Scottish Fantasy" he captures with a subtle lead of melodic themes, which he is clearly charmed with, he also gracefully exposes motifs with a distinct rhythm, and his violin sounds in a clear tone.

Anna S. Dębowska, "Gazeta Wyborcza"


In good style Janusz Wawrowski introduces the listeners to the world of impressive, virtuoso music from over 150 years ago.

Jacek Marczyński, "Rzeczpospolita"


The title of the album - "Brillante" - rightly suggests that the young Polish artist Janusz Wawrowski feels particularly good in this repertoire, in which he impresses with unparalleled technique. But I was especially fascinated by the sound of his violin in free parts: Andante, and Adagio. I heard a vibration as it should be, not too big but still warm. I heard a phrase kept under control and at the same time expressing in full of emotions contained in the song. Wawrowski's violin is beautiful.

Prof. Zygmunt Krauze 

 

 


  • Kod produktu:
    [1346]

Data dodania produktu do sklepu: wtorek 13 listopad, 2018.

wabusiness template