Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego PLANSZÓWKIAP.PL


Sklep internetowy PLANSZÓWKIAP.PL, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę Akademia Pasji Bogumiła Dziel-Wawrowska z siedzibą przy ul. Berensona 8c, 03-287 Warszawa

NIP: 784 195 41 15

REGON: 365 233 299

wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Wszelkie informacje na temat Sklepu, zamówień, reklamacji, zwrotów itp. można uzyskać pod numerem telefonu 535 944 673 (opłata zgodnie z cennikiem operatora) w dni robocze – od poniedziałku do piątku – w godzinach 11:00-19:00 lub pod adresem e-mail: sklep@planszowkiap.pl

3. Ceny przedstawione w opisach towarów na stronie internetowej Sklepu są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Obowiązującą dla klienta jest cena wyświetlana przy towarze na ekranie potwierdzającym zamówienie.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.


Zamówienia i ich realizacja

5. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony www.planszowkiap.pl

6. Do złożenia zamówienia nie jest wymagane posiadanie konta zarejestrowanego w Sklepie.

7. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje pocztą elektroniczną informację o jego przyjęciu na adres e-mail podany w formularzu podczas składania zamówienia lub na adres e-mail podany w trakcie rejestracji konta (w przypadku klientów zarejestrowanych w Sklepie). W treści wiadomości zamieszczane są m.in. następujące informacje:
a) liczba, tytuły i cena (zawierająca VAT) zamówionych produktów,
b) koszty dostawy i ewentualne koszty wynikające ze sposobu płatności,
c) numer i datę zamówienia
d) adres dostawy
e) metoda płatności

8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu zamówienia przez klienta,
b) w przypadku zamówień płatnych z góry – po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie na koncie Sklepu.

9. Klient może zmodyfikować lub anulować zamówienie od momentu jego złożenia do momentu rozpoczęcia jego realizacji, kontaktując się ze sklepem poprzez e-mail lub telefonicznie.

10. Przy każdym towarze podany jest status dostępności w magazynie Sklepu. Czas realizacji zamówienia przy produktach ze statusem „dostępny” to 24 godziny. Jest to czas, który upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili jego wysyłki ze Sklepu. Uwzględniane są tylko dni robocze.

11. W przypadku zakupu kilku produktów o różnym statusie dostępności całkowity czas realizacji całego zamówienia, równy będzie najdłuższemu czasowi realizacji.

12. Produkty, przy których widnieje status „Zapytaj” mogą zostać sprowadzone na zamówienie. W tych przypadkach sklep nie gwarantuje realizacji zamówienia, jeśli wyczerpie się nakład produktu lub żaden z dostawców nie będzie mógł danego produktu dostarczyć. W takiej sytuacji klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji:
a) częściowa realizacja,
b) wydłużenie czasu oczekiwania,
c) anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy na wskazane przez klienta konto.

13. Termin otrzymania zamówienia przez klienta, to czas realizacji zamówienia powiększony o czas dostawy zamówienia, zależny od wybranej formy przesyłki. Więcej informacji o czasie i kosztach dostawy.

14. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) przy odbiorze przesyłki za pobraniem
b) gotówką lub kartą płatniczą  przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym;
c) z góry – przelewem bankowym na konto Planszówki AP Bogumiła Dziel-Wawrowksa (62 1090 1841 0000 0001 3421 3391)
d) z góry – przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu Tpay (Więcej informacji można znaleźć na stronie https://tpay.com/regulaminy-i-umowy)
e) z góry – kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal. (Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full)

15. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub, na życzenie klienta, faktura VAT.

16. Sklep zastrzega sobie prawo do przyznawania rabatów jednorazowych (okolicznościowych) oraz stałych. Rabaty nie dotyczą jednak produktów przecenionych.

17. Gra, która nie zostanie opłacona przez klienta w ciągu 14 dni zostaje spowrotem przywrócona do sprzedaży.

18. Ceny w sklepie internetowym mogą różnić się od cen w sklepie stacjonarnym.


Zwroty, odstąpienie od umowy

19. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży (zrezygnować z zakupionego produktu) bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od odebrania zamówienia.

20. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien przesłać jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklep@planszowkiap.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny podany na stronie www.planszowkiap.pl.

21. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy Sklep zwraca klientowi pełną kwotę zamówienia wraz z kosztami przesyłki. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

22. Zwrot płatności zostanie dokonany takim samym sposobem, w jaki została ona poniesiona, chyba że jest to niemożliwe (w takim przypadku - przelewem na wskazane konto bankowe).

23. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.


Reklamacje

24. W razie wszelkich niezgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem, uszkodzenia produktu lub braku elementów Klient może złożyć reklamację pod adresem e-mail sklep@planszowkiap.pl podając dane niezbędne do identyfikacji zamówienia: adres dostawy, numer zamówienia, kopię paragonu i dokładnie opisując problem.

25. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni.

26. Wszystkie towary objęte są gwarancją producenta.

27. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe Klient może zdecydować czy Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu, zaakceptuje obniżoną cenę lub wybierze inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

28. W przypadku konieczności zwrotu produktu Sklep wysyła do Klienta etykietę nadawczą dla kuriera. Klient we własnym zakresie ustala z firmą kurierską dogodny dla Siebie termin odbioru przesyłki z reklamowanym produktem. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z odesłaniem reklamowanego produktu.
W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca klientowi pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.

29. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

30. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.


Recenzje

32. Recenzje mogą dodawać tylko Klienci zarejestrowani na stronie planszówki.ap

33. Każda recenzja przed opublikowaniem jest sprawdzana i zatwierdzana przez administratora strony internetowej planszówki.ap

34. Klient oświadcza, że jego recenzja nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego na stronie planszówki.ap i wszystkich podstronach.

35. Zespół planszówki.ap nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Klienta, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi, w szczególności gdy:
a) naruszają obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, są w formie obraźliwej lub wulgarnej
b) Klient zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym
c) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe
d) naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej
e) nie dotyczą opiniowanego produktu
f) nie mają wartości merytorycznej
g) są skopiowane od innych Klientów, producenta lub/i wszelkich innych źródeł, a także jeśli są kopiami opinii napisanej przez tego samego Klienta


Polityka Prywatności

36 „Dane osobowe przekazywane  nam przez klientów Planszówek AP przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów Planszówek AP przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

37. Każdy Klient Planszówek Ap, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

38. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów Planszówek Ap osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

39. Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta Planszówek Ap przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient Planszówek Ap w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

40. W związku z zawartą pomiędzy Sklepem a Ceneo sp. z o.o. umową powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

wabusiness template